Bài Giảng Vị Ngữ Và Lượng Từ (Logic Đếm) - Thang Long UniversityDưới đây là bài giảng của cô Đỗ Thị Thúy Hằng (Thang Long University)
Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !!!
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!